úterý 14. května 2013

ČJ MO 06: Robert Merle - Smrt je mým řemeslem


Název díla:
Smrt je mým řemeslem

Autor:
Robert Merle (1908-2004)
- narodil se v Alžíru
- syn francouzského důstojníka
- ve Francii vystudoval filosofii a anglistiku, později se stal profesorem
- 1940 – účastník některých bojů, v bitvě u Dankerque zajat německými vojsky (3 roky)
- romány: historické, válečné, politické, sociální; situované do 2. SV či do smyšlené současnosti (sci-fi)
- ve svých dílech se zabýval hledáním kořenů zla (války, nesnášenlivost, rasismus
- od ostatních autorů se lišil tím, že psal o lidech na straně zla, kteří o tom ale nevěděli
- další díla: Víkend na Zuydcoote (román reagující na špatné zkušenosti z války), Malevil (sci-fi román), Dědictví otců (třináctidílná sága z období 16. a 17. století)

Charakteristika díla:
- v duchu realismu a naturalismu
- autor na jednu stranu odsuzuje události v Německu, na druhou stranu ale líčí tragédii jedince, který „pouze“ podlehl režimu a oddal se své zemi a rozkazům, chce donutit čtenáře, aby si uvědomil, že každá mince má dvě strany
- 1952
- bezprostředně reaguje na hrůzy 2. SV a především na nelidské zločiny spáchané v duchu nacistické ideologie
- psychologický obraz hlavního hrdiny, rozbor osobnosti
- zobrazuje život Rudolfa Landa (Hosse) od roku 1913 do roku 1947

Námět
- koncentrační tábory za 2. sv. války
- příběh inspirován skutečným osudem Rudolfa Hösse

Téma:
- zobrazení nacistického režimu i z druhé strany – autor se snaží nabídnout ucelený pohled na věc, oběť i pachatele zároveň
- téma morálky a řádu
- výchova a její determinace
- rozpolcená osobnost – vrah X otec a manžel

Hlavní postavy:
- Rudolf Lang – zfanatizovaný německý občan; nejdříve se měl věnovat teologii; našel zalíbení v nacistické ideologii, věří, že koná dobrý skutek a službu své zemi
- otec Rudolfa – přesný, nespravedlivý a přísný; Rudolfa naučil poslouchat na rozkaz
- Elsa Langová – dívka, kterou si musel vzít, hospodařili spolu na statku, dala mu 3 děti

Jazyk:
- spisovný i nespisovný
- objevují se slova v němčině, obecné výrazy (kápo) – účel: zvýšení autentičnosti
- většinou krátké věty, občas i složitá souvětí
- místa označena jen počátečními písmeny

Styl:
- umělecký
- druh: próza, žánr: sugestivní román
- vyprávěno ich-formou (téměř deníková forma)

Kompozice:
- vyprávěcí i popisný postup
- chronologicky vyprávěno
- rozsáhlé dialogy o vnitřní monology

Podobné dílo:
- spisovatelé 2. poloviny 20. stol. – židovská tématika
                - Styron – Sophiina volba
                - Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
                - psychologie hlavní postavy – Fuks – Spalovač mrtvol

Děj:
Román vypráví životní příběh Rudolfa Langa v rozmezí let 1913 až 1945. Malý Rudolf je deprimován svým přísným otcem, který si výslovně přeje, aby se Rudolf stal knězem a vykoupil tak hříchy celé své rodiny. Rudolf ale kvůli incidentu na školním dvoře ztratí víru v Boha a jeho jedinou církví se stává Německo, snaží se být prospěšný vlasti. Smysl života najde až v přísném a organizovaném vojenském životě, kdy se postupně účastní několika bitev a nakonec skončí nezaměstnaný a hladový a ve vězení. Před sebevraždou ho zachrání až vstup do NSDAP, členství ve straně mu znovu dává pocit sounáležitosti. Po nějaké době ho strana přeloží na statek barona von Jeseritze, který si mladíka svým způsobem oblíbí a nabídne mu vlastní statek, pokud bude schopen vše opravit. Rudolf dře a úkol nakonec splní, takže se stěhuje na statek, kde je svým vlastním pánem, se svou manželkou Elsou. Dále pokračuje v politické činnosti, potírá vliv komunistů a socialistů a cvičí údernou jednotku "Smrtihlavů", v podstatě jezdeckou eskadronu strany. I když nesplňuje fyzické požadavky přijmutí do SS, je v jeho případě udělána výjimka. Po nějaké době ho Himmler pověří novým úkolem, má vést koncetrační tábor v polské Osvětimi. Rudolf se bez rozmýšlení s celou rodinou přestěhuje a stará se o vedení tábora. Po nějaké době má pro něj Himmler nové poslání, chce, aby Lang vymyslel způsob, jak co nejefektivněji zlikvidovat Židy, protože právě oni jsou největším nebezpečím pro čistou německou rasu. Rudolf proto vystaví plynové komory, kremační pece a veliké jámy, kde likviduje těla práce neschopných Židů. Vývoj ve válce je nicméně pro Německo nepříznivý a strana Rudolfa "uklidí" na zapadlý statek, kde se znovu stará o koně. Nakonec je polapen, postaven před lidový soud ve Varšavě, potom co Himmler spáchá sebevraždu, odsouzen a pověšen v Osvětimi na jedné ze šibenic, kterou dal sám vystavět pro vězně.

Žádné komentáře:

Okomentovat